Aanmelding

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen en vragen te stellen, dit kunt u doen via het contact formulier op de pagina "contact"

Ouders

Ouders kunnen op eigen initiatief een onderzoek of begeleiding aanvragen. Een psychologisch onderzoek kan plaatsvinden op de school van het kind, thuis, of bij Sinnerzjy. In overleg wordt besloten wat het meest wenselijk is. Als de problematiek samenhangt met gedrag of leervorderingen op school heeft het de voorkeur om het onderzoek op school te laten plaatsvinden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problematiek wordt dan ook de informatie van school meegenomen.

Scholen

Scholen en/of schoolbesturen kunnen psychologische onderzoeken en consultatieve leerlingbegeleiding aanvragen. Een aanvraag voor onderzoek gaat altijd in overleg en met (schriftelijke) toestemming van de ouders. Voordat een onderzoek gestart kan worden is het volgende nodig:

  • Duidelijke vraagstelling
  • Toestemmingsformulier van de ouders
  • Zorgrapport van school met daarin de schoolgeschiedenis, toetsresultaten en de hulp die tot nu toe geboden is

Ook kan school aanvraag doen voor een training aan een groepje leerlingen; bijvoorbeeld een faalangstreductie training of sociale vaardigheidstraining.

 

zoeken