Uitgangspunt Sinnerzjy

In de naam Sinnerzjy wordt kort samengevat waar de praktijk voor staat. Sinnerzjy is een combinatie van de woorden:

Sinne; het Friese woord voor “Zon”; het licht van de zon verheldert, geeft energie om verder te gaan, te groeien, ontwikkelen.

Synerzjy: het Friese woord voor ‘synergie’ = samenwerken levert meer op dan de som der delen, 1+1= meer dan 2.

In het onderzoeks/begeleidingsproces is de samenwerking tussen ouder (ervarings-deskundige), leerkracht (professionele kracht), orthopedagoog (als specifiek deskundige) heel belangrijk. Daarom speelt een open communicatie tussen ouders, leerkracht en orthopedagoog een centrale rol.

Sinnerzjy werkt vanuit een christelijke levensovertuiging. Door ieder kind te beschouwen als een uniek, waardevol persoon met eigenschappen en kwaliteiten die hem/haar gegeven zijn. Daarbij is het van belang dat ieder kind tot zijn/haar recht komt en in staat wordt gesteld om te groeien en ontwikkelen.

 

zoeken