“Volg je hart, dan kun je nooit verdwalen”

Coaching

Genieten ontstaat vooral als je je talenten ontwikkelt, datgene doet wat bij je past, waar je blij van wordt. Soms kunnen bepaalde gebeurtenissen, gedachten of gevoelens je belemmeren in het leven van alledag. Ik loop graag even met je mee in de zoektocht naar wie jij bent en wat je graag wilt. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jouw verhaal en inspireer jou graag om, samen met de mensen om je heen, tot je recht te komen. Dit kan je helpen om dagelijks te kiezen voor positieve gedachten en momenten, maar (als je wat ouder bent) misschien ook in het nadenken over de toekomst qua onderwijs en een passend beroep.

Kortdurende begeleiding aan kind en tiener

Bij individuele begeleiding van het kind/tiener stem ik de werkvormen af op de interesses en persoonlijkheid van het kind. Creatieve, gedragstherapeutische, expressieve werk- en spelvormen worden ingezet om jezelf beter te leren kennen en te waarderen en uiting te geven aan je gevoelsleven. Of te oefenen met nieuwe vaardigheden of denkpatronen. Kinderen of jongeren met (faal)angst kunnen deze bijvoorbeeld overwinnen door stapsgewijs na te gaan waar ze bang voor zijn, na te denken over welke gedachte beter past bij de situatie en daarin successen te boeken. Ook je houding en het leren ontspannen is hierbij belangrijk. Tijdens de begeleiding is vooral veel ruimte voor eigen inbreng: we kunnen samen de natuur in gaan, met de pony’s werken of je kunt je uitleven op het drumstel. We hebben daarvoor volop de ruimte en mogelijkheden. Ook kan ik begeleiden bij huiswerk plannen en maken, het samen ontdekken van leer- en werkvormen die bij jou passen.

Leerkracht

Een leerkracht kan middels Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB) ondersteund worden bij het oplossen van problemen waar hij of zij met een leerling tegen aan loopt. We richten ons hierbij op factoren die concreet en direct te beïnvloeden zijn: de taak, de instructie en de taakaanpak van het kind. We stellen gezamenlijk de onderwijsbehoeften van de leerling vast en de daarvoor benodigde vaardigheden en uitvoeringsbehoeften van de leerkracht. De leerkracht speelt zelf een centrale rol in het formuleren van het gewenste doel, de begeleidingsmogelijkheden en het plan van aanpak, waardoor de interventies passend zijn bij de werkwijze en kwaliteiten van de leerkracht en direct zijn uit te voeren.

Ouders

Coaching aan ouders is mogelijk via individuele- of gezinsgesprekken. Het inzicht in het verloop van specifieke situaties, welke gevoelens, gedachten en intenties een rol spelen en hoe persoonlijkheidseigenschappen van zowel ouder als kind op elkaar van invloed zijn, geeft vaak al nieuwe inspiratie om een positieve sfeer en relatie te stimuleren.