Praktijk voor psychologisch- 
   onderzoek & coaching

Waarom psychologisch onderzoek

Elk kind loopt zijn eigen pad in het leven, met een persoonlijk rugzakje aan bagage en ervaringen. Een uniek patroon van eigenschappen en kwaliteiten, maar ook met gevoeligheden, minder sterke kanten, valkuilen en uitdagingen. Soms is het volgen van de route lastig door bepaalde ervaringen of belemmeringen, door heuvels op de weg, dan is er meer nodig om de juiste bagage in te zetten of te ontwikkelen. Hierbij wil ik graag even stilstaan en verheldering geven door als eerste in te zoomen op de ‘rugzak’ van het kind: Wat is er aanwezig qua mogelijkheden, leer- en gedragsstijl, maar ook wat raakt, beweegt, belemmert en motiveert je? Ik creëer graag ruimte en vertrouwen om het unieke innerlijke leven, gedachten en verlangens tevoorschijn te laten komen. Vervolgens ontdekken we samen hoe we de mogelijkheden op een passende en effectieve manier kunnen aanspreken en vertalen naar concrete uitdagingen en helpende leer- en werkvormen.

“Pluk gerust een lach”


Ik richt mij op vragen rondom
informatieverwerking, werkhouding en gedrag. Zoals intelligentie, concentratie, dyslexie, begaafdheid, faalangst en voorkeursleerstijl. Daarnaast kunnen vragen rondom de persoonlijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling zicht geven op het zelfbeeld, het gevoelsleven, de kwaliteiten en valkuilen en onzekerheden/stress en de copingstijl van het kind. 

De handelingsgerichte diagnostiek staat centraal: Welke aanpak, werkvorm en welke instructie heb jij nodig om je mogelijkheden te laten zien/ontwikkelen? Welke doelstellingen zijn haalbaar en uitdagend? Wat heeft je begeleider nodig (de leerkracht of je ouders) om jou goed te kunnen helpen, de juiste leervoorwaarden voor jou te creëren? Met betrekking tot classificerende diagnostiek (gericht op het vaststellen van een stoornis), wordt alleen benoemd welke informatie relevant is om mogelijke belemmeringen te verklaren (afhankelijk van de vraagstelling) en worden daaraan gerichte adviezen gekoppeld.

Werkwijze

We starten met een oriënterend gesprek. Door vervolgens samen te werken met het kind ontdek ik wat er speelt, qua mogelijkheden, leer- en gedragsstijl en persoonlijkheid. Ik gebruik erkende testen om dit helder te krijgen, observeer de taakaanpak, oplossingsstrategieën en het gedrag in een rustige, positieve, opbouwende sfeer, waarin ruimte is voor de eigenheid en ideeën van het kind. Zo kan ik het ‘verhaal’ van het kind helder schetsen en toetsgegevens passend interpreteren. In het afsluitende gesprek bespreken we welke begeleiding, leer- en werkvormen aansluiten bij het kind en zijn/haar mogelijkheden.